Naši predškolci iz odgojne skupine „Sovice“ ove će jeseni krenuti u školu. Većina njih će prvi put samostalno sudjelovati u prometu kao pješak ili putnik u autobusu ili automobilu.

Sa željom da ih što bolje pripremimo na to, proveli smo s njima aktivnost „PROMET“. Čitali smo slikovnice „Što sve Ana zna: O prometu“, „Poštujte naše znakove“ i „Sa Zebrom sigurno u školu“. Razgovarali smo o pravilima ponašanja u prometu i puno toga naučili. Ono najvažnije smo zapisali i napravili plakat da nas podsjeća na važne lekcije koje svi moramo znati.

Naučili smo pjevati pjesmicu „Semafor“ i često čitali slikopriču o semaforu, te se prisjetili što nam poručuju njegove tri boje. Zajedno smo izradili i obojili semafore kojima su djeca rado manipulirala i igrala se u sobi.

Pokazali su veliki interes i za prometne znakove, pa smo ih iskoristili kao poticaj za različite aktivnosti. Istraživali smo što koji znak znači, koje sve znakove vidimo svaki dan na našem putu od kuće do vrtića, koji su namijenjeni pješacima, a koji vozačima. Crtali su ih i slikali raznim likovnim tehnikama. Izradili smo i ponudili im igru pamćenja znakova (memory). Djeca također dolaze do zaključka da su prometni znakovi različitih oblika. Tako je nastala stolno-manipulativna igra uparivanja znaka s geometrijskim likom kojem pripada. Na kraju smo od kartona i štapova izradili nekoliko maketa prometnih znakova koje često susrećemo.

Osim znakova, napravili smo i automobile, benzinsku postaju, prometnicu i zebru. Sve to poslužilo je za simboličku igru prometa. Djeca su se dovodila u situacije u kojima su trebala razmisliti i donijeti odluku kako postupiti da bi sigurno stigla do cilja. Trudila su se poštovati sva pravila koja su naučili. Da svi budu sigurni u toj maloj prometnoj priči, brinuli su naši mali vrtićki „policajci“ koji su bili oduševljeni odorom, reflektirajućim prslucima i stop palicama.
Tema prometa protezala se i kroz druge svakodnevne aktivnosti u grupi. Iskoristili smo ju za vježbanje grafomotoričkih sposobnosti kod djece i za igre početnog čitanja i pisanja.

Kruna cijelog projekta je bio posjet policajca vrtiću. Djeca su s velikim zanimanjem slušala savjete našeg gosta. Osim uputa o ponašanju u prometu, podsjetio je djecu i na druge stvari koje su važne za njihovu sigurnost. Bio je to doživljaj koji će dugo pamtiti.

Nadamo se da će naše mudre Sovice zapamtiti sve što smo zajedno naučili i sretno i sigurno putovati od svog doma do škole i natrag.

 

Sigurni U Prometu 1
Sigurni U Prometu 10
Sigurni U Prometu 11
Sigurni U Prometu 12
Sigurni U Prometu 13
Sigurni U Prometu 14
Sigurni U Prometu 15
Sigurni U Prometu 16
Sigurni U Prometu 17
Sigurni U Prometu 18
Sigurni U Prometu 19
Sigurni U Prometu 2
Sigurni U Prometu 20
Sigurni U Prometu 21
Sigurni U Prometu 22
Sigurni U Prometu 23
Sigurni U Prometu 24
Sigurni U Prometu 25
Sigurni U Prometu 26
Sigurni U Prometu 27
Sigurni U Prometu 28
Sigurni U Prometu 29
Sigurni U Prometu 3
Sigurni U Prometu 30
Sigurni U Prometu 31
Sigurni U Prometu 32
Sigurni U Prometu 33
Sigurni U Prometu 34
Sigurni U Prometu 35
Sigurni U Prometu 36
Sigurni U Prometu 37
Sigurni U Prometu 38
Sigurni U Prometu 39
Sigurni U Prometu 4
Sigurni U Prometu 40
Sigurni U Prometu 41
Sigurni U Prometu 42
Sigurni U Prometu 43
Sigurni U Prometu 44
Sigurni U Prometu 45
Sigurni U Prometu 46
Sigurni U Prometu 47
Sigurni U Prometu 48
Sigurni U Prometu 49
Sigurni U Prometu 5
Sigurni U Prometu 50
Sigurni U Prometu 51
Sigurni U Prometu 52
Sigurni U Prometu 53
Sigurni U Prometu 54
Sigurni U Prometu 55
Sigurni U Prometu 56
Sigurni U Prometu 57
Sigurni U Prometu 58
Sigurni U Prometu 59
Sigurni U Prometu 6
Sigurni U Prometu 7
Sigurni U Prometu 8
Sigurni U Prometu 9

Novosti

Dječji vrtić Tinitilinić

Mi brinemo o vašim najdražima!