Prema interesu djece pokrenut je projekt naziva "Pauk".

Djeci smo priredile razne materijale kako bi što bolje upoznala svojstva, izgled i obilježja paukova tijela, njegova kretanja i čime se hrane. Osim navedenog ponudile smo im i enciklopediju o životinjama, razne priče i slikovnice.

projekt pauk 01

projekt pauk 02

projekt pauk 03

projekt pauk 04

Dječje izjave kod promatranja enciklopedije:

"Pauk ima velike zube i opasan je, moze nas ugristi." A.B. (3,5)
"Pauk plete mrežu i u nju lovi bube." E.P. (3,5)
"Ja imam paučinu u kojoj je pauk." K.D. (4)
"Muhe se boje pauka." F.P. (3,5)

O: Luka, što si ti tu radio?
L: Gledao sam pauka na slikama.
O: Sjećaš li se što si mi tu pričao?
L: Da, o nogama i rukama koje pauk ima. Vidi, tu sam brojao noge.
O: Što misliš, za što mu sve služe noge?
L: Mislim da se lakše penje po zidu.
O: U redu, još nešto?
L: Ne, samo to mislim.

U ostvarivanje projekta bili su uključeni i roditelji koji su zajedno sa svojom djecom kod kuće pronalazili razne kukce i u staklenkama ih donislili u vrtić gdje smo ih golim okom i povećalima promatrali.

projekt pauk 05

projekt pauk 06

Cilj projekta bio je djecu što bolje upoznati sa nekoliko vrsta pauka kako bi mogli uočiti razlike između pojedinih vrsta, da se upoznaju s procesom stvaranja mreže, da saznaju čime se sve pauk hrani što smo i praktično primjenili.

projekt pauk 07

projekt pauk 08

Paucima smo ponudili za jelo: Kukca zlaticu, muhu i jabuku. Na primjerima su djeca vidjela da pauci jedu muhe. Zlaticu i jabuku nije htio jesti.

Zadaci našeg projekta bili su upoznavanje s novim riječima i pojmovima, omogućiti raznovrsne, kreativne oblike izražavanja bojom, papirom, neoblikovanim materijalom, poticati i razvijati dječju maštu i kreativnost, poticati razvoj fine motorike, poticati razvoj taktilne percepcije, poticati razvoj vizualne percepcije i emocionalno osvjestiti djecu na važnost očuvanja životinjskog svijeta.

Promatranje pauka:

projekt pauk 09

projekt pauk 10

projekt pauk 11

Neki od zadataka su bili: riješavanje labirinta (pauk je morao pronaći svoju mrežu), prema odgovarajućim bojama dovršiti tijelo pauka i izbrojati mu noge. Na temelju slikovnice "Pauk Praško" crtali smo pauka i njegovu mrežu. Kasnije smo se usredotočili samo na mrežu i bojali je temperama. U slobodno vrijeme s djecom smo učili pjesmice o pauku i uz glazbu plesali.

Razni poticajni materijali:

projekt pauk 12

projekt pauk 13

projekt pauk 14

Likovni poticaji:
Crtanje pauka , tehnikom flomasteri:

projekt pauk 15

projekt pauk 16

Crtanje paukove mreže:

projekt pauk 17

projekt pauk 18

Slikanje paukove mreže temperom:

projekt pauk 19

projekt pauk 20

projekt pauk 21

projekt pauk 22

Također, igrali smo igru "Pauk i muhe", i na taj način spoznali čime se pauk hrani.


Pletem, pletem mrežicu
da ulovim mušicu,
kad mušice pohvatam,
ja ih više ne puštam.


Kod djece je još uvijek prisutan interes za životinje ( kukce ).Trenutno je njihov interes zaokupio "Paličnjak" kojeg nam je donio Luka P. sa svojim roditeljima. Djeca ga svakodnevno promatraju i povremeno ga mogu, uz prisutstvo odgajatelja, držati u ruci.

projekt pauk 23

projekt pauk 24

Djecu ćemo i dalje promatrati te bilježiti njihove izjave. Ukoliko će i dalje pokazivati interes podržati ćemo ga i razvijati kroz razne poticje i aktivnosti.

Odgojiteljice: Monika Vedriš i Lindita Pavleković

Novosti

Dječji vrtić Tinitilinić

Mi brinemo o vašim najdražima!