Dijete ima genetsku predispoziciju za usvajanje govora, koja se aktivira uz izloženost govoru i poticajima na komunikaciju. Obitelj i okolina imaju veliku važnost kod djetetova učenja govora jer se govor uči slušanjem i govorenjem.

jezik govor 01

U prve tri godine djetetova života događa se najintenzivniji razvoj govora i jezika. Rođenjem djeteta počinje predgovorno razdoblje i traje do 9. mjeseca dok govorno razdoblje počinje pojavom prve riječi sa značenjem koja se javlja između 9. i 15. mjeseca života.
Između 18. i 24. mjeseca javljaju se prve rečenice, a između druge i treće godine dolazi do naglog širenja rječnika i djeca usvajaju jezična pravila. Dijete s tri godine usvaja bazu materinskog jezika, odnosno ono može kombinirati riječi u rečenice prema sintaktičkim i morfološkim pravilima. Od treće do pete godine proširivat će rječnik, produžavati rečenice, a gramatičke strukture postaju složenije. Izgovor glasova postaje sve čišći, a dijete okolini razumljivije. Dijete bi s pet i pol godina sve glasove trebalo pravilno izgovarati.

jezik govor 02

U predškolskoj dobi najčešći su poremećaji izgovora. Poremećaj izgovora može se javiti u obliku omisije (izostavljanje ili nečujna realizacija glasa, npr. umjesto STOL dijete izgovara TOL), supstitucije (zamjena jednog glasa drugim glasom pa umjesto LOPTA kaže JOPTA) i distorzije (nepravilno izgovaranje glasa ili skupine glasova). Pogrešan izgovor se ispravlja u trenutku kada se pojavio i nije potrebno čekati pet godina.

jezik govor 03

Važno je na vrijeme uočiti poremećaj izgovora kod djeteta i djelovati na njegovo ublažavanje i otklanjanje.
Kada je riječ o nesustavnim pogreškama, poremećaji izgovora mogu biti simptom teškoća koje dijete ima na području jezičnog razvoja.
Kada dijete nauči čitati i pisati, ulaskom u školski sustav počinje formalno učenje jezika što doprinosi daljnjem jezično - govornom razvoju. Međutim, jezik se razvija i uči cijeli život sve dok čovjek ima sposobnost učenja.

jezik govor 04

Govorna komunikacija ima veliki značaj u djetetovu svakodnevnom životu i njegovom obrazovanju. Zbog čega je važno rano prepoznavanje odstupanja, rane pojačane stimulacije razvoja govora i intervencije koje sprečavaju nastanak poremećaja koji se negativno odražava na cjelokupni djetetov razvoj.


Petra Purgar mag.log.     

Novosti

Dječji vrtić Tinitilinić

Mi brinemo o vašim najdražima!