AKTIVNOST „JEŽ“

PEDAGOŠKA GODINA 2023./2024.

ODGOJNA SKUPINA: „SOVICE“ – djeca u 6. i 7. godini života

Odgojiteljice: Ivana Zovko Siročić
Vida Kos

Cilj aktivnosti: radom na projektu utjecalo se na cjelokupan razvoj djece, te stjecanje novih znanja i spoznaja o navedenoj temi

Zadaće postavljene na početku rada na projektu:

Socio-emocionalni razvoj ličnosti: 

 • Poticanje suradničke igre i učenja, grupno donošenje odluka
 • Samostalno rješavanje problema
 • Razvoj samopouzdanja prilikom raznih aktivnosti („Ja to želim, ja to mogu“)

Tjelesni i psihomotorni razvoj:

 • Razvoj fine motorike te koordinacije oko – ruka
 • Razvoj koodinacije i vještina u baratanju predmetima
 • Razvoj krupne motorike

Spoznajni razvoj:

 • Istraživanje i upoznavanje osnovnih obilježja životinjskog svijeta
 • Poticanje razvoja predmatematičkih vještina
 • Poticanje razvoja ekološke svijesti
 • Zapažanje odnosa među bićima u prirodi, te zavisnosti među istima

Govor, komunikacija, izražavanje, stvaralaštvo:

 • Razvoj slušanja i razumijevanja govora
 • Razvoj sposobnosti doživljavanja literarnih i scenskih djela
 • Razvoj imaginacije (zamišljanje i stvaranje na osnovi mašte)
 • Razvoj sposobnosti kombinacije različitih likovnih tehnika i kombinacija boja

Tokom rada na projektu brinuli smo o multisenzoričnosti okruženja kako bi djeca bila u mogućnosti istraživati svim senzornim modalitetima. Sklopom raznovrsnih aktivnosti utjecali smo na ostvarivanje svih dobrobiti djeteta.

Razvoju likovne pismenosti pridonijeli smo kroz likovne i stvaralačke aktivnosti koristeći kombinaciju više različitih likovnih tehnika (drvene bojice, olovka, tempere, pastele…) kao i kroz trodimenzionalno oblikovanje, te ujedno pridonijeli i razvoju koncentracije i  preciznosti u baratanju predmetima (škaricama).

projekt jez 1projekt jez 2

projekt jez 3projekt jez 4

projekt jez 5projekt jez 6

 

Istraživačko - spoznajnim aktivnostima, kroz šetnje šumom, utjecali smo na razvoj ekološke svijesti, te usvojili nove spoznaje o prirodnom staništu ježeva. Također u suradnji s kolegicom Marijom T. bili smo u mogućnosti proučiti obilježja građe tijela ježića Alfonsa, njenog ljubimca. Naučili smo čime se hrani, te da spava po danu, a budan je noću.

 

projekt jez 7projekt jez 8

projekt jez 9projekt jez 10

projekt jez 11

 

Kroz osmišljene stolne igre utjecali smo i na razvoj matematičkih kompetencija, usvajanje i pronalaženje korespondencije između napisanog broja i količine.

 

projekt jez 12projekt jez 13

 

Umjetničkim aktivnostima poticali smo razvoj sposobnosti doživljavanja literarnih i scenskih djela.

 

projekt jez 14projekt jez 15

Novosti

Dječji vrtić Tinitilinić

Mi brinemo o vašim najdražima!